Liên Hệ

Sơ Đồ Đến Nhà Hàng Hương Sen:

so-do-den-nha-hang-huong-sen

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi – Nhà hàng Hương Sen bằng một trong những cách sau đây:

Email: nhahanghuongsen@gmail.com

Tel: 024 3732 0589

Hotline: 0904 988 999

Đánh giá bài viết!